maadzz

110 tekstów – auto­rem jest maa­dzz.

pat­rzeć mu w oczy i widzieć w nich cały swój świat... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 marca 2013, 18:26

kiedy wszys­tko dookoła się sy­pie, marze­nia prys­kają jak myd­la­na bańka, ja pat­rzę przed siebie z uśmie­chem bo trzy­mam za rękę przy­jaciela. tak, te­raz czuję, że po­konam całe zło, które jest obok mnie.z podzięko­waniem dla A. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 września 2012, 00:52

i od­czułam je­go brak do­piero gdy ot­worzyłam oczy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 sierpnia 2012, 19:30

za ten je­den uśmiech od­dałabym wiele. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 lipca 2012, 16:35

daj mi pół mi­nuty, a po­każę Ci ja­kie życie może być piękne. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 lipca 2011, 22:32

ja­ka jest naj­gor­sza rzecz na świecie? kiedy za­wie­dzie Cię przyjaciel.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 kwietnia 2011, 20:03

je­go przys­pie­szo­ny od­dech, la­zuro­we oczy, de­likat­ny do­tyk dłoni i wszys­tko wy­daje się piękniejsze. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 29 marca 2011, 21:24

cza­sem naj­lep­szym wyjściem jest scho­wanie smut­ku do kieszeni. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 12 marca 2011, 12:12

bo zaw­sze trze­ba być dob­rej myśli.szczęśli­wego no­wego ro­ku wszys­tkim! :) 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 grudnia 2010, 13:47

w końcu to zro­biłam.. po­wie­działam 'nie' cho­ciaż tak strasznie mi na To­bie zależy. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 listopada 2010, 19:44

maadzz

Zawsze jest sposób, aby życie było bardziej kolorowe.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

maadzz

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność